1/14
Lesia Pczołka
Język represji jest ich językiem ojczystym
12 kwietnia 1995
referendum

/ strajk głodowy w budynku Rady Najwyższej RB na znak niezgody na referendum w sprawie zmiany symboli narodowych, nadania języku rosyjskiemu statusu państwowego
26 kwietnia 1996
"Mińska wiosna"

/ strajk przeciwko podpisaniu umów integracyjnych między Białorusią a Rosją. W protestach wzięły udział nie tylko partie opozycyjne, ale także prorządowi komuniści

19 marca 2006
"Chabrowa rewolucja" (Dżinsowa)

/ Protest przeciwko fałszerstwu wyborczemu. Aresztowano ponad 500 osób. Wszystkie gazety i telewizja są pod kontrolą Łukaszenki
19 grudnia 2010
"Плошча"

/ protestujący domagali się przeprowadzenia powtórnych wyborów - bez udziału Łukaszenki. Strajk został rozpędzony przez władze siłą. Zatrzymano około 800 osób, w tym siedmiu kandydatów na prezydenta.

9 sierpnia 2020

/ strajk rozpraszane są granatami ogłuszający, armatkami wodnymi i wystrzeliwanymi gumowymi kulami.
W ciągu czterech dni zatrzymano około 7 tysięcy osób, zginęło 12


Pułk Kastusa Kalinowskiego

/ Iwan Marczuk „Brześć"
zginął 26 czerwca 2022

Kastuś Kalinowski

/ powstanie 1863 i polityka rusyfikacji Białorusi

– Каго любіш?
– Люблю Беларусь
– То, узаемна!YouTube «Слухай Сюды»
Браніслаў Эпімах-Шыпіла

/ po zniesieniu zakazu używania języka białoruskiego B. Epimach-Szypila stał się jednym z inicjatorów pierwszej społeczności wydawniczej "Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ" (1906—1914)Kanal YouTube «Открытый лекторий»

"Czarna noc"
z 29 na 30 października 1937

/ masowe zabójstwa polityczne przedstawicieli inteligencji. Tej nocy zginęło 100 przedstawicieli kultury białoruskiej
Nie wyjadę, nie ucieknę z kraju, bez względu na to, co się stanie. Nawet w przypadku okupacji marzenie o niepodległej Białorusi nie powinno umrzeć. Tylko ludzie mieszkający w Białorusi mogą to uratować. Ktoś musi marzyć i przekazywać cel kolejnym pokoleniom. Dopóki istnieje cel, jest nadzieja na osiągnięcie.

Filozof Władimir Matskevich został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności
Co pozostało z kultury białoruskiej po represjach 2020-2021 ?


/ od lata 2020 roku ponad 800 pracowników białoruskiej kultury spotkało się z represjami, co najmniej 74 osoby są obecnie za kratkami

/ przymusowa likwidacja niezależnych organizacji kulturalnych

książki

"Код адсутнасці"
Валянцін Акудовіч

"Адвечным шляхам"
Ігнат Абдзіраловіч